Eglantina II

Eglantina II

Eglantina je aktivno udruženje koje okuplja članove i sve zainteresovane oko humanističkih, naučnih i ekoloških projekata i seminara koji su u duhu vremena u kojem živimo… Seminari i radionice, su zamišljeni da na kreativan način odgovore na različita pitanja i probleme Čoveka današnj ice nudeći teoretska saznanja i praktične metode u vidu edukacija. Ove aktivnosti udruženje Eglantina ostvaruje u saradnji sa Path of Concordance, međunarodnim udruženjem iste prirode, koje je prisutno na svih pet kontinenata. Nit vodilja je Svestan i Univerzalan Čovek, Čovek Prepoznavanja, Čovek Razumevanja, Mira i Ljubavi, koji se stavlja u službu kolektivu i prirodi.

Category

graphic design, web administration, web design, WordPress

Share