Eglantina

Eglantina

Udruženje Eglantina okuplja različite profile pojedinaca, koji su svi angažovani sa jednim, istim ciljem – da u radosti, kreativnosti i prepoznavanju otkrivaju realnost sadašnjeg trenutka i važne promene Planete i čitavog čovečanstava. Različita učenja koja se prenose i kroz mnogobrojne radionice praktikuju omogućavaju da moderan čovek današnjice prepozna svoje mesto u svetu, prepozna vreme u kom živi, razume svoje mogućnosti izbora, a zatim i spozna na koji način i sa kojim unutrašnjim resursima može da donese svoju odluku. Ovo su osnovni principi Čoveka Prepoznavanja: osvestiti – načiniti izbor – i stupiti u akciju.

Category

graphic design, web administration, web design, WordPress

Share