@GrizaSavesti I

@GrizaSavesti I

RODILA SAM SE OD JUTROS UPRKOS SVIM PODACIMA O MENI, A IPAK STARIJA SAM OD JUTRA I OD SUTRA. I NISAM ZABORAVILA NIŠTA ŠTO JE BILO PRE MOG ROĐENJA I PAMTIM SVE ŠTO JE BILO POSLE MOJE SMRTI. I NISAM KRIVA NI ZA ŠTA ŠTO SE DESILO JUČE. B.Miljković

Category

graphic design, web design, WordPress

Share