IIMA Medicina svesti

IIMA Medicina svesti

IIMA – Školu integrativne medicine sa sedištem u Ženevi (Švajcarska), čini multidisciplinarni tim medicinskih istrazivača, psihologa, lekara i specijalista iz oblasti energetskih nauka, posvećenih organizaciji i objedinjavanju znanja o načinu funkcionisanja energije Ljudskog Bića, njenim primenama u dijagnostčke terapeutske svrhe.

Category

graphic design, web administration, web design, WordPress

Share