SRCODAR

SRCODAR

Srcodar je motivacioni kalendar za lakše usvajanje novih navika, kao i za odvikavanje od svega onoga što smatramo nepotrebnim u svom životu.

Kad odlučimo šta želimo da unesemo u svoju svakodnevicu ili čega želimo da se rešimo, potrebno je da istrajemo u tome 28 dana za redom. Ovo vreme je dovoljno da bi se usvojila nova navika, što se zasniva na kretanju Meseca, kome treba 28 dana da obiđe krug oko planete Zemlje. Poznato je da Mesec utiče na vode, a kako telo čoveka sastoji pretežno od vode, prateći cikluse Meseca, možemo da olakšamo sebi ovaj proces.
U psihološkom smislu, Srcodar nam pomaže da promenu, koja je u početku uvek neprijatna, teška, pa čak i bolna, ne percipiramo kao takvu. Zahvaljujući konceptu zasnovanom na ljubavi prema sebi, potpuno menjamo pogled na sam proces, koji sada doživljavamo kao igru i zabavu.
Postoji lakši i lepši način za sve.
Snaga volje udružena sa lepotom i lakoćom daje najbolje rezultate.

Category

web administration, web design, WordPress

Share