Vibe club

Vibe club

Turizam kakav poznajemo i koji smo sledili do sada, više nije dovoljan. Odavno nas ne odmara i ne zadovoljava da odletimo u drugi grad, da se smestimo u hotel i da po ceo dan ležimo na plaži sa pauzama za 3 obroka i par užina. Postalo je neophodno da aktivno učestvujemo u našim godišnjim odmorima, da umesto turista postanemo avan-turisti, da odemo tamo gde možemo da doživimo pozitivnu unutrašnju promenu, gde možemo da proširimo vidike da bi se starom životu vratili sa novim idejama.

Sledeći tu ideju vodilju osnovan je Vibe Club kao neprofitno udruženje koje okuplja članove i sve zainteresovane oko humanističkih, naučnih, ekoloških i turističkih projekata, seminara i radionica, koji su u skladu sa duhom vremena u kojem živimo.

Category

graphic design, web administration, web design, WordPress

Share